Logowanie do poczty przez przeglądarkę internetową: https://mail.eshift.pl/

Thunderbird  ( wszystkie wersje )

Kasujemy stare konto/konta. Dodajemy nowe, podając użytkownika i hasło

Reszta ustawiań zostanie pobrana automatycznie z serwera, pozostaje tylko ustalenie położenia folderów "Poczty wysłanej"
NARZĘDZIA / KONFIGURACJA KONT / KOPIE I FOLDERY

konfiguracja automatyczna
MICROSOFT OUTLOOK 2007 ręczne ustawienia
MICROSOFT OUTLOOK 2013 konfiguracja automatyczna
MICROSOFT OUTLOOK 2016 konfiguracja automatyczna
MICROSOFT OUTLOOK 2019 ręczne ustawienia
MICROSOFT OUTLOOK 365 (MICROSOFT 365)  ręczne ustawienia

PARAMETRY POCZTY – USTAWIENIA RĘCZNE

SERWER POCZTY PRZYCHODZĄCEJ : dedyk25.cyber-folks.pl
SERWER POCZTY WYCHODZĄCEJ: dedyk25.cyber-folks.pl
PROTOKÓŁ POCZTOWY IMAP
PORTY , odpowiednio dla poczty przychodzącej oraz wychodzącej 993 , 465
SZYFROWANIE SSL , SSL/TLS
HASŁO normalne hasło

Shift-Systemy Komputerowe Sp.J.
M.W.Porąbka

ul.M.Dzielskiego 2

31-465 Kraków

NIP:683 000 76 61

tel. 12 333 77 70; 12 410 25 00

biuro@eshift.pl